Hur fungerar en husdränering i Sandviken?

En husdränering i Sandviken syfte är att avleda vatten från ditt hus. I princip reglerar en dränering grundvattennivån runt huset. Vid en dränering i Sandviken grävs din tomt upp närmast husväggen runtom huset. Därefter läggs dräneringsrör som leder bort vatten. Det hela täcks med dränerande grus och en fiberduk som förhindrar jord från att rinna ner och täppa igen dräneringen. Därefter isoleras väggen. Tekniker och material kan variera något, men det är i grund och botten så en dränering fungerar.

Hur vet du när du behöver dränera huset?

I första hand om du upplever att du har problem med fukt i källaren. Detta märks dels på om fuktfläckar uppstått, men kan också märkas på den karaktäristiska källarlukt som ofta uppstår vid fuktproblem. Om ditt hus byggdes för mellan 25-30 år sedan kan det också finnas skäl att se över din nuvarande dränering. Man räknar med att dräneringar som genomfördes då kan behöva göras om efter ungefär så lång tid igen.

Är husdränering ROT-avdragsgill?

En dränering i Sandviken är ROT-avdragsgillt förutsatt att följande förutsättningar uppfylls: du bor i och äger det aktuella huset, alternativt lever dina föräldrar där. ROT-avdraget kan uppgå till max 50 000 kr per person och år. Observera att det är en totalsumma på max 100,000 kr för hela året.

Vilka förbättringar kan jag förvänta mig av en ny dränering?

Först och främst kommer dina problem med fukt att vara över. Om du dessutom köpte en tilläggsisolering kan du spara pengar på sikt eftersom ditt hus håller värmen bättre. Temperaturen i källaren och i husets övervåningar kommer även att matcha bättre.

Kostnadsfritt platsbesök och offerering för dränering i Sandviken

Börja med att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan kontaktar vi dig för att boka in ett personligt möte där du får träffa en av våra erfarna representanter!