Hur påverkas min garageuppfart av en dränering?

Vem återställer garageuppfarten vid dränering?

Givetvis återställer vi själva grävarbetet men den slutgiltiga återställandet lämnar vi oftast till kunden. Efter en dränering. I Sandviken rekommenderar vi att du väntar åtminstone 2 månader innan du påbörjar återställning av din garageuppfart. Jorden som varit uppgrävd behöver tid för att sätta sig, så var försiktig innan du återställer garageuppfarten eller trädgården. Skälet till detta är att jorden annars riskerar att sjunka ned i dräneringen och försämra eller förstöra den helt.

Vilka förbättringar kan jag förvänta mig efter utförd åtgärd?

Första man brukar märka är att klimatet i din källare blivit förändrat. Luften upplevs som torrare och eventuell fuktig doft ska ha försvunnit. Beroende på hur källarens golv och väggar såg ut innan dräneringen kan eventuella fuktfläckar efter en tid börja dra sig tillbaka och försvinna. Isolerade du källarens ytterväggar i samband med din dränering borde rimligtvis temperaturen i källaren ligga närmare resterande hus. Dina uppvärmningskostnader kan på sikt sjunka eftersom dina väggar nu är isolerade.

Vad påverkas runt om huset vid en dränering?

Gräver man upp runt huset för att göra en dränering så grävs ett ca 100 cm brett schakt vid ditt husväggar.  Eventuella Utbyggnader vid aktuella områden kan ibland behöva rivas, men för att vara säker på det så rekommenderar vi att höra med din entreprenör innan dräneringen ska utföras. Buskage och annat runt om källaren hjälper vi gärna till och flyttar eller tar bort helt.

Kostnadsfritt platsbesök och offerering för dränering i Sandviken

Börja med att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan kontaktar vi dig för att boka in ett personligt möte där du får träffa en av våra erfarna representanter!