ROT-avdraget vid markarbete i Sandviken

ROT-avdraget är ett skatteavdrag som gör det möjligt för dig att göra ett avdrag på 30 % av våra arbetskostnader i samband med att vi utför dränering i Sandviken av din fastighet. Kontakta oss för mer information om våra tjänster och om ROT-avdraget.

När du utför markarbeten i Sandviken berättigar vissa av markarbetena till ROT-avdrag medan andra inte gör det. Rent generellt kan man säga att markarbeten som syftar till att förbättra din fastighet ger rätt till ROT-avdrag. Markarbeten som inte utförs för att förbättra fastigheten ger inte rätt till ROT-avdrag. Det kan vara svårt att veta om ett markarbete du ska utföra på tomten ger rätt till ROT-avdrag. Du är välkommen att kontakta oss för att erhålla mer information om ROT-avdrag men även information om hur vi kan hjälpa dig med dina markarbeten i Sandviken.

 

Allmänt om ROT-avdrag för markarbeten

ROT-avdrag ger privatpersoner möjligheten att göra ett skatteavdrag på 30 % av arbetskostnaderna då du anlitar hantverkare. Du kan inte göra ett ROT-avdrag för material eller hyreskostnader för maskiner. Det maximala avdraget man kan göra varje år är 50 000 kronor per person. Är man två personer som står som ägare till fastigheten har du alltså möjlighet att göra ett ROT-avdrag på upp till 100 000 kronor per år. För att kunna erhålla ett ROT-avdrag krävs det att du äger fastigheten som ska renoveras, att du inte tidigare har uppnått maxbeloppet och att du har betalat in motsvarande belopp i skatt.

 

Det krävs också att företaget som utför arbetet har F-skattesedel, vilket vi självfallet har. Det finns möjlighet att få ROT-avdraget avdraget redan på fakturan vilket gör att du också slipper allt administrativt arbete vid kontakter med Skatteverket. Istället är det vi som tar alla kontakter med Skatteverket och begär ut den ersättning som du är berättigad till enligt avdraget på fakturan.

 

ROT-avdrag vid markarbeten

Du kan använda ROT-avdraget då du utför olika typer av markarbeten som förbättrar fastigheten. Exempelvis då du ska dränera tomten, isolera husgrunden, borra en brunn eller lägga rör för fastighetens vatten och avlopp i marken. Du kan normalt inte göra ROT-avdrag för markarbeten som inte förbättrar fastigheten som exempelvis då du lägger stenplattor i trädgården eller asfalterar en väg till garaget. Dock finns det även andra markarbeten som kan vara avdragsgilla. Du kan få mer information om ROT-avdraget för markarbeten om du kontaktar oss genom formuläret på vår hemsida.

 

Dränering i Sandviken

Då du behöver utföra en dränering i Sandviken kan du vända dig till oss på Gårdsmark som är experter på husdränering i Sandviken. Vi är ett företag som utför husdränering i Sandviken men också andra typer av markarbeten. Har du fått fukt i källaren eller om det är mer än 30 år sedan fastigheten sist dränerades om kan du kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan göra en fuktmätning. Efter att vår fukttekniker har utfört en mätning kommer du att få ett protokoll och även förslag på åtgärder.

 

Vi kan också lämna en offert för dränering i Sandviken till konkurrenskraftiga priser. Våra markarbetare är utbildade inom yrket och har en lång erfarenhet från olika typer av markarbeten vilket gör att vi kan erbjuda dig ett korrekt utfört arbete med en lång livslängd.

 

Kontakta oss

Gårdsmark är ett markföretag som erbjuder tjänster som bland annat dränering av hus i Sandviken. Vi har varit verksamma under många år och har genom åren fått många goda omdömen från våra kunder. Det innebär att du kan vara trygg med att vi alltid utför arbetet på ett korrekt och säkert sätt. Självklart innehar vi alla nödvändiga försäkringar och lämnar generösa garantier på vårt arbete. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med dränering i Sandviken. Du kan också använda vårt formulär ovan för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan utföra en fuktmätning av din fastighet. 

Kostnadsfritt platsbesök och offerering för dränering i Sandviken

Börja med att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan kontaktar vi dig för att boka in ett personligt möte där du får träffa en av våra erfarna representanter!